sábado, 12 de febrero de 2011

Contestació a la instància del canó

sábado, 5 de febrero de 2011

LA CASA DELS AYGUALS

Moltes vegades i des de fa anys hem vingut denunciant l'estat de situació del Bé de Rellevància local conegut com Casa dels Ayguals, sol·licitant als responsables municipals el compliment d'allò que s'ha establit per la llei per a prtecció d'este tipus de patrimoni.
En data d'avui, no ens consta que s'haja dut a terme cap mesura ni per la propietat, ni per part de l'Ajuntament com a responsable subsidiari, per a la protecció del bé, de manera que com ja es preveia s'ha produït un nou afonament en l'estructura de la part posterior que fa inminent la caiguda de l'edifici amb la seua pèrdua irreparable per al patrimoni col·lectiu cultural si no es prenen les mesures oportunes, de manera urgent, mesures d'altra banda, fixades per la llei per als Béns de Rellevància local, recordant-los a tots els efectes que la casa d'Ayguals es tracta d'un edifici catalogat com Bé de Rellevància local. Es va publicar en el Butletí Oficial de la província, num. 128 del 25 d'octubre del 2001 amb el PGOU, per tant està subjecte, amb totes les seues conseqüències, a la Llei 4/1998 d'11 de juny de la Generalitat Valenciana del Patrimoni Cultural Valencià, capitol IV. Apareix com a tal en la pàgina web de la Generalitat en el Catàleg de Béns protegits i en conseqüència són responsables subsidiaris en el cas que la propietat s'inhibisca com pareix el cas.
En vista de tot l'anterior preguem s'actue de manera inmediata d'acord amb allò que s'ha establit per llei i en defensa del nostre patrimoni col·lectiu.

miércoles, 2 de febrero de 2011

PATRIMONI EN PERILL???

En les obres del passeig i per la zona del Voramar, pareix que esva trobar un canó que podria ser del S. XIX. Pareix que el canó va ser documentat i, diguem, evacuat discretament pels responsables de l'obra amb la idea que serà tornat, degudament restaurat quan s'entregue el passeg. A l'Associació i també als ciutadans que es preocupen pel seu patrimoni, els agrada saber i estan en el dret de sol·licitar ser informats del següent:
1.-si és cert que s'ha trobat un canó en les obres del passeig
2.-si és això és així preguem se'ns facilite amb el màxim detall: característiques, detalls i estudis d'ubicació i emplaçament de la troballa, fotografies, i tot quant puga servir per al seu estudi
3.-en el cas de ser cert el fet lamentem que no s'informara en el seu moment a traves dels mitjans de comunicació a la ciutadania i especialment a les associacions i entitats culturals on hi ha especialistes qualificats
4.-és important saber on es troben i com es poden consultar les fotografies d'allò que s'ha trobat, la descripció topografica del seu emplaçament. les dites cates i detalls estatigrafics que permeten un estudi en profunditat de l'element trobat
5.-així com els documents en què s'acredite: a) que la peça és propietat de la ciutat de Vinaròs, de manera que si no es tornara poguera ser reclamada en qualsevol moment; b) l'entitat o persona fisica que s'ha fet càrrec, provisional i temporalment, i per tant és responsable de la peça; c) en quines condicions se li ha permés, si és així, evacuar la peça de Vinaròs i en quin termini i de quina manera haurà de ser tornada i reintegrada al patrimoni col·lectiu.
Entenem que tot el que servisca per a aclarir la situació del nostre patrimoni col·lectiu és bo per a la ciutadania.